Botox İle Migren Tedavisi

Botox İle Migren Tedavisi

Toplumda sıklıkla görülen, hastaya büyük sıkıntı çektiren, günlük yaşamından koparan ve ciddi iş gücü kaybına da sebep olan migren, nörologlar ya da ağrı uzmanları tarafından tespit edilmekte ve ilaç tedavisi başlanmaktadır. İlaç tedavisinden yarar görmeyen ya da sürekli ilaç kullanmak istemeyen hastalar, tedavi seçenekleri arasında artık botox’ u düşünebilirler.

Botoks tedavisinin baş ağrısı/migren sıklığını azalttığı gösterilmiştir ve bu durum hastalar için önemli faydalar sağlayabilir. Kronik migren tedavisi uzun süreli kanıta dayalı yaklaşımlar gerektirmektedir. Botoks tedavisi hastalara yeni bir seçenek sunarak bu durumdan genellikle ciddi şekilde etkilenen hastalar için gerçek bir gelişme sağlamaktadır.

Botox ile migren tedavisi nasıl uygulanır?

Botoksla migren tedavisi için en önemli adım tetik noktaların doğru tespit edilmesidir. Bu bağlamda atakların başlangıç noktaları hakkında hastadan alınan hikayeyle uyumlu olarak, alın, şakak bölgesindeki tetik noktalar belirlenir. Belirlenen tetik noktalara yaklaşık 10 dakika sürecek bir uygulama ile botoks enjeksiyonu yapılır. Uygun dozun uygun noktaya yapılması tedaviden elde edilecek başarı için son derece önemlidir.

Botoksla migren tedavisi sonrası tüm botoks uygulamalarında olduğu gibi etkinlik 3 günde başlar 15 günde tam olarak oturur. Tedavi sonrası süreçte normal yaşantınıza devam edersiniz. İş yaşamınızı veya günlük yaşantınızı etkileyecek herhangibir kısıtlama yoktur. Botoks uygulaması hastanın cerrahi tedaviye uygun olup olmadığını değerlendirmek için yapıldığı gibi 6 ayda bir tekrarlayan uygulamalar şeklinde tedavi amaçlı olarakda kullanılabilir.

  • Not:

    29.05.2005 (BGBİ. I S. 2570) tarihli yasayla kapsamı genişletilen Tedavi İlaçları Reklam Kanunu’na göre 01.04.2006 itibariyle hastaların tedavi/operasyon öncesi ve sonrasına ait görüntüleri sergilemek yasaklanmıştır. Bu nedenle web sitemizde Operasyon Öncesi / Operasyon Sonrası fotoğraflarını sunamıyoruz.

    Estetikay ayrıcalığından yararlanmak için sizleri merkezimize mutlaka bekliyoruz. Estetikay‘da yapılan uygulamalarımızın tümü sağlık bakanlığınca ruhsatlı, özel poliklinik ve hastane ortamında yapılmaktadır.