Reversa - PRP Tedavisi

Reversa - PRP Tedavisi

Prp nedir?

Platelet yönünden zengin plazma anlamında PRP, bir kişiden alınan az miktarda kanın bir seperasyon sistemi yardımı ile bileşenlerine ayrıştırılması sonucu platelet (trombosit), lökosit, büyüme faktörleri ve stokin adı verilen hücrelerin yer aldığı tabakasının konsantre halde tekrar aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir.

Kullanım alanları nelerdir?

Aslında kozmetik işlemler dışında tıbbi müdahalelerde uzun zamandan beri kullanılagelen bir yöntemdir. Örneğin kronik yara iyileştirmelerinde, diş implantlarında, ortopedide, kardiovasküler cerrahide kullanılırken teknolojide gelişmeler hastadan alınan çok az miktar kandan dahi yeterli platelet üretmeye yardımcı olmasıyla kullanım alanı genişlemiştir. Kozmetik dermatolojide saç dökülmeleri haricinde yüz, dekolte bölgesi, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölgelerinde de uygulanmaktadır. Saç dökülmesinde tek başına veya diğer tedavilerle kombine edilerek sonucu hızlandırmak amacıyla kullanılabilir.

Derinin fotoyaşlanması veya kronolojik yaşlanmasında kırışıklıkların, derinin canlılık, esneklik ve parlaklığının yeniden kazandırılmasında veya lazer/peeling gibi işlemlerden sonra iyileşme süresini kısaltmak amacıyla da kullanılabilir. Yine iyileşmesi uzun süren yaralarda, çatlaklarda derinin zarar gördüğü durumlarda da uygun endikasyonla kullanılabilir.

PRP uygulamasında olumlu etki ne zaman görülür?

Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. Daha sonra bu parlak görünümünde biraz gerileme olur, ancak 3 veya 4 uygulamadan sonra ( yani 1 kür uygulandıktan sonra ) kalıcı bir etki belirgin hale gelir.

Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi güvenilir bir uygulama mıdır?

PRP uygulaması “otolog” dur, yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanlardır, ayrıca kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bu özellikleri ile PRP son derece güvenli bir tedavidir.

  • Not:

    29.05.2005 (BGBİ. I S. 2570) tarihli yasayla kapsamı genişletilen Tedavi İlaçları Reklam Kanunu’na göre 01.04.2006 itibariyle hastaların tedavi/operasyon öncesi ve sonrasına ait görüntüleri sergilemek yasaklanmıştır. Bu nedenle web sitemizde Operasyon Öncesi / Operasyon Sonrası fotoğraflarını sunamıyoruz.

    Estetikay ayrıcalığından yararlanmak için sizleri merkezimize mutlaka bekliyoruz. Estetikay‘da yapılan uygulamalarımızın tümü sağlık bakanlığınca ruhsatlı, özel poliklinik ve hastane ortamında yapılmaktadır.